• SSA Distrikt 7

  Västerviks Tidningen

  Arkiv för inlägg.

  Login

  VÅR REPEATER

  REPEATER Frekvensen är 145.675 minusshift -600. Det krävs nu subton och tonesql. Ton som ska användas är CTCSS: 77,0 Hz

  Kalender WSA

  < 2018 >
  november 05 - november 11
  05
  Inga händelser
  06
  Inga händelser
  07
  Inga händelser
  08
  Inga händelser
  09
  Inga händelser
  10
  Inga händelser
  11
  Inga händelser

  Medlemsavgifter

  OBS! Enligt WSA´s stadgar skall medlemsavgiften vara betald före februari månads utgång.  

  WSA:s kontonummer i Länsförsäkringar bank clearingnr: 9024      Kontonr: 0908467. 

  WSA:s konto i Tjustbygdens Sparbank och Plusgiriokontot ska inte användas mer.

  Medlemsavgift för 2018 är 400 kr

  För familjemedlem 50 kr

  Repeaterverksamheten stödjer man genom att sätta in valfritt belopp på ovanstående konto