Om Westerviks Sändareamatörer

Westerviks Sändareamatörer bildades 1976 i Västervik.

Klubbsignalen är SK7JD.

mail: sk7jd.com@gmail.com

Westerviks sändareamatörer har sedan 1976 en repeater i drift med signalen SK7JD/R.

Vår repeater för 2-metersbandet har god täckning i Västerviks området.

Frekvens: 145,675 MHz (-0,6 MHz duplex). Repeatern använder Subton 77,0 både in och ut. Det är också möjligt att använda sig av C4FM och repeatern känner automatiskt av om insignalen är FM eller C4FM. Tone squelsh på din radio är att föredra, då slipper du alla störningar.

Vår DMR-repeater hittar ni på 434.675 MHz (-2 MHz duplex). Den har ett tillfälligt QTH i väntan på att vi hittar ett permanent QTH.

Täckningen är mer lokalt i Västervik.