Om Westerviks Sändareamatörer

Westerviks Sändareamatörer bildades 1976 i Västervik.

Klubbsignalen är SK7JD.

mail: sk7jd.com@gmail.com

Westerviks sändareamatörer har sedan 1976 en repeater i drift med signalen SK7JD/R.

Vår repeater för 2-metersbandet har god täckning i Västerviks området.

Frekvens: 145,675 MHz (-0,6 MHz duplex). Öppnas med 1750 ton.